استهلال ماه مبارک رمضان
استهلال ماه مبارک رمضان

رویت هلال ماه رمضان و رصد عمومی با دوربین‌های تخصصی ،غروب دوشنبه با حضور نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری بر فراز برج میلاد تهران ، انجام شد.


 

2

3

4

5

6

7

8

9

10