افتتاح ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری
افتتاح ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری

آیین افتتاح ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری صبح امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران برگزار شد.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10