بیش از ۳ میلیارد تومان خرید تضمینی گندم کشاورزان
بیش از ۳ میلیارد تومان خرید تضمینی گندم کشاورزان

معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۷۵۰ تن گندم با ارزش ریالی بیش از ۳ میلیارد تومان از ۱۸ استان کشور خریداری شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۸ الی ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حسن عباسی معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی  با اشاره به خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تاکنون ۲ هزار و ۷۵۰ تن گندم با ارزش ریالی بیش از ۳ میلیارد تومان از ۱۸ استان کشور خریداری شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۸ الی ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به خرید کلزا گفت: در حال حاضر ۳۵ هزار تن کلزا به ارزش ریالی ۸۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده، اما به سبب محوری بودن طرح افزایش تولید، نمی توان میزان آن را با سال گذشته مقایسه نمود.

عباسی ادامه داد: با توجه به طرح محوری افزایش تولید کلزا پیش بینی می کنیم که امسال افزایش تولید بیش از ۲۰ درصد باشد و این در حالیست که مجری طرح کلزا این افزایش را ۴۰ درصد برآور کرده است.

معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه برداشت گندم در برخی استان ها همچون خوزستان و هرمزگان پایان فصل است، گفت: تا پایان فصل برداشت پیش بینی می شود که میزان خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون تن برسد که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران