بر اساس مصوبات هيئت امناي صندوق رفاه دانشجویان ، ميزان وام هاي دانشجويي افزايش يافت
بر اساس مصوبات هيئت امناي صندوق رفاه دانشجویان ، ميزان وام هاي دانشجويي افزايش يافت

صندوق رفاه دانشجويان سقف وام هاي دانشجويي را به طور متوسط ۲۰ درصد افزايش داد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومي وزارت علوم، در چهل و هفتمين جلسه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان افزايش اصلاح سقف وام هاي دانشجويي مورد تصويب قرار گرفت.

بر اساس اين مصوبات، سقف وام هاي دانشجويي از سوي صندوق رفاه دانشجويان به طور متوسط ۲۰ درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه بعضي از وام ها از جمله وام تحصيل دانشجويان مجرد ۴۷درصد، وام دانشجويان دكتراي متأهل حدود ۵۲ درصد، وام مسكن براي دانشجويان مجرد در تهران ۷۶درصد، براي دانشجويان شهرهاي بزرگ ۴۷درصد و وام ضروري ۱۰۰درصد افزايش يافت.

از ديگر مصوبات اين جلسه اين بود كه براي كمك به دانشجويان تحصيلات تكميلي در انجام پايان نامه  و رساله، علاوه بر كمك بلا عوض دانشگاه ها وام ضروري براي دانشجويان دوره  كارشناسي ارشد ۶۷درصد و براي دانشجويان دوره  دكترا ۶۰درصد افزايش يافت.

همچنين به منظور حمايت از دانشجويان نمونه، برتر و ممتاز دانشگاه ها، پرداخت وام استعدادهاي درخشان، حداكثر تا ۲ برابر سقف مجاز افزايش يافت.

گفتني است در اين جلسه مقرر شد به منظور حمايت از دانشجويان تحصيلات تكميلي با كمك و بهره برداري از ظرفيت بانك ها و صندوق هاي اعتباري و از محل بودجه صندوق، نسبت به برقراري و افزايش وام شهريه دانشجويان حسب مورد اقدام لازم به عمل آيد.