بزن بزن در تهران!
بزن بزن در تهران!

بر اساس آمار پزشکی قانونی، روزانه ۲۲۳ نفر در تهران با هم کتک کاری می کنند!

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-06-08 23:43:28Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-06-08 23:43:28Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com