مصوبه حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر سیاسی است
مصوبه حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر سیاسی است

سعید لیلاز گفت:مصوبه حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر که از سوی مجلس قبل به دولت تکلیف شد،مصوبه سیاسی است و لذا به مجلس جدید پیشنهاد می شود که این مصوبات را دوباره بررسی کنند.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی  در پاسخ به این سئوال که آثارحذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر که براساس مصوبه مجلس در سال آخر دولت یازدهم تکلیف شده چیست،اظهارداشت: به نظر من این استدلال ضعیفی است که بگوییم این حذف بر روی مردم  در حمایت از دولت تاثیر می گذارد،زیرا مساله خیلی مهمتراز آثار حذف بر دولت آقای روحانی است.

وی افزود: وقتی که یارانه ها برقرار می شد،نه آقای توکلی و نه همفکرانش کوچکترین اعتراضی به دولت آقای احمدی نژاد نکردند؛ چه وقتی که در مرحله تصویب بود و چه زمانی که مصوبه اجرایی نشد .اگر بنا بود که مصوبه درست اجرا شود باید مبلغ کل حذف یارانه ها  که ماهانه نفری ۲۷ هزارتومان بود به مردم پرداخت می شد.ضمن اینکه از این مبلغ ۱۳ هزار ۵۰۰ تومان سهم واقعی مردم بود.

لیلاز تصریح کرد:اما دولت این مصوبه را اجرا نکرد، چون از نظر سیاسی نفعی برای دولت آقای احمدی نژاد نداشت. آن زمان آقای توکلی از نظر سیاسی در زمره طرفداران و ساکتان دولت بود.آنها اعتراض نکردند.

وی با بیان اینکه اگر استدلال آقای توکلی یا طراحان حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر درست است،چرا آن زمان چنین پرداختی را تصویب کردند، گفت: اول اینکه طرح پرداخت یارانه نقدی که در دولت ماقبل احمدی نژاد تصویب نشده بود،بلکه خود آنها تصویب کردند .دوم اینکه چرا وقتی که دولت تخطی کرد هشدار ندادند و ملاحظات قانونی را در نظر نگرفتند؟ چرا از دولت سئوال نکردند که چرا این میزان  یرانه می پردازد؟

لیلاز عنوان کرد: در واقع آنچه در ۵ سال گذشته،در مساله یارانه ها اتفاق افتاده این است که از کیسه و ذخیره آیندگان می خوریم و این کاری است که آقای احمدی نژاد لایحه اش را به مجلس برد و آقای توکلی و همفکرانش آن را تصویب کردند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح قانون بانکداری بدون ربا که در مجلس قبل تهیه شد،یادآور شد: در این طرح شروط فقهی برای هر بانک ارایه شده و تلاش شده که بانک مرکزی از  تسلط دولت خارج شود و یک طرح سیاسی است. هیچ کدام از مصوبات ۷ اسفند به بعد مصوبه با کار کارشناسی و منطبق بر استدلال نبوده است.

وی گفت: لذا به نمایندگان مجلس جدید پیشنهاد می شود که تمام مصوبات ۷ اسفند به بعد را با طرحی دوباره بررسی کنند.

لیلاز در پاسخ به این سئوال که آیا روش حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر در عرض یکسال علمی است یا خیر، گفت:همه ما ساختار اجرایی و تصمیم گیری دولت در ایران را می شناسیم  و می دانیم که درطول  6 ماه امکان حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر بدون آسیب جدی به بدنه اجتماعی یارانه گیرندگان ،وجود ندارد.

او گفت: آقای توکلی هم این موضوع  را می داند؛ بنابراین تصمیم آقای توکلی و دوستانشان اساسا یک مصوبه سیاسی بود و این مصوبه کارشناسی و اقتصادی نیست.

منبع: خبر آنلاین