ناامیدی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی
ناامیدی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: اگر صندوق بیمه محصولات کشاورزی نتواند در زمان مقرر خسارت کشاورزان را پرداخت کند بدیهی است که کشاورزان دلسرد می شوند.

هدایت‌الله میرمراد زهی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی اظهار داشت: کشاورزان به سبب اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در صورت حوادث غیرمترقبه می‌تواند خلأ ناشی از خسارت آنها را جبران کند چشم امید به این صندوق دارند.

وی با اشاره به عدم پرداخت خسارت کشاورزان از سوی صندوق بیمه در موعد مقرر گفت: اگر صندوق بیمه محصولات کشاورزی نتواند در زمان مقرر خسارت کشاورز را پرداخت کند بدیهی است که کشاورزان نمی‌توانند خلأ ناشی از خسارت خود را جبران کنند در نتیجه متضرر می‌شوند.

میرمراد زهی در ادامه یادآور شد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی با کسری مواجه است و به نحو مطلوب از طرف دولت تأمین نمی‌شود و لازم است که در بودجه سال آینده به این امر اعتبارات کافی تخصیص داده شود تا بتواند خسارت وارده به کشاورزان را جبران کند.

وی در پایان تصریح کرد: بیمه محصولات کشاورزی باید خسارت محصولات کشاورزی را بر مبنای یک الگوی ترسیمی در نظر بگیرد تا کشاورزان متضرر نشوند و بتوانند برای کاشت‌ زراعی سال آینده دلگرم شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران