گلریزان آزادی زندانیان با حضور هنرمندان و معاون رئیس جمهوری
گلریزان آزادی زندانیان با حضور هنرمندان و معاون رئیس جمهوری

گلریزان با هدف تهیه هزینه آزادی چند زندانی با حضور شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران جمعه شب در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20