سهم درآمدی مالیات ها از بودجه بیشتر از نفت است
سهم درآمدی مالیات ها از بودجه بیشتر از نفت است

نماینده تهران با اشاره به قانون بودجه سال ٩٥ در خصوص درآمدهای مالیاتی عنوان کرد: سهم درآمدی مالیاتها از کل منابع عمومی بودجه ٣١,١٥ درصد بود که این سهم به تنهایی بیش از سهم درآمدی از طریق نفت بود.

به گزارش یوپنا، پروانه مافی در نشست علنی دیروز(یکشنبه ٢٣ خرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به قانون بودجه سال ٩٥ در خصوص درآمدهای مالیاتی عنوان کرد: سهم درآمدی مالیاتها از کل منابع عمومی بودجه ٣١,١٥ درصد بود که این سهم به تنهایی بیش از سهم درآمدی از طریق نفت بود که این اتفاق بسیار مطلوب بود؛ این ظرفیت بالقوه ای را برای کسب درآمد مورد توجه قرار می دهد و باید ساختار بودجه به سمت و سوی مالیاتی تغییر کند.

وی همچنین عنوان کرد: براساس گزارشهای رسمی، ٦٥ درصد تولید ناخالص کشور به طرق مختلف از پرداخت مالیات سرباز می زنند. برآورد فرار مالیاتی مبلغی بالغ بر ١٣ هزار تا ٣٠ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ در شرایط حداقلی بیش از ١٢ درصد و در شرایط حداکثری بیش از ٢٨ درصد درآمد مالیاتی کنونی کشور را شامل می شود.

این نماینده با اشاره به ایجاد فضای مناسب بعد از برجام تأکید کرد: امنیت سرمایه گذاری در کشور، ثبات و تبدیل کشور به جزیره امن، حاصل تدابیر خردمندانه دستگاه دیپلماسی و تلاش شبانه روزی نهادهای امنیتی کشور است.

نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: یکی از راهکارهای دیگری که دولت می تواند با اتکا به آن کسب درآمد کند، رفع بروکراسی اداری برای کسب مجوزکارآفرینان به واسطه دولت الکترونیکی است؛ همچنین توصیه می شود دولت شرکتهای وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا از این راه درآمد قابل توجهی کسب کند.

منیعک شانا