طبق آخرین اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
طبق آخرین اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

دو نفر از محققان دانشگاه پیام نور به عنوان پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور انتخاب شدند

به گزارش به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، براساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، سی نفر از پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور معرفی شدند که دو نفراز اساتید دانشگاه پیام نور در این جمع قرار داشتند.
بنا به گزارش مذکور آقایان دکتر حسین زارع و دکتر احمد علی پوراز اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور با اختصاص ۰٫۰۹ درصد ازسهم تولیدات علوم انسانی کشور به ترتیب در رتبه دهم و یازدهم این فهرست  قرار گرفتند.
شایان ذکر است فهرست ۳۰ نفره محققان علوم انسانی شامل محققانی است که در مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی کشور مقاله های خود را منتشر کرده اند.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور این موفقیت بزرگ را به همه اعضای هیات علمی این دانشگاه تبریک عرضمی نماید.