حضورایران درکمیته علمی کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی
حضورایران درکمیته علمی کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی

مدیرقطب علمی طراحی رباتیک و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف ازحضورمحققان ایرانی درکمیته علمی کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی ( ICSR-2016 ) ازاول تا سوم نوامبر ( ۱۱تا ۱۳ آبان ماه ) درایالت کانزاس آمریکا خبر داد.

ربات‌های اجتماعی شاخه نسبتاً جدیدی ازعلم رباتیک است. از ابتدای سال ۱۹۹۰ پژوهشگران هوش مصنوعی و رباتیک ربات‌هایی را توسعه دادن که صراحتاً در سطح اجتماعی تعامل پیدا می‌کردند.ربات اجتماعی یک ربات خودمختار است که با پیروی کردن از رفتارها و قوانینی که مربوط به نقشش است با انسان‌ها یا سایر واحدهای فیزیکی خودمختار تعامل و ارتباط برقرار می‌کند.
دکترعلی مقداری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگارعلمی ایرنا افزود:ایران چند سالی بیش نیست که در زمینه رباتیک اجتماعی ورود کرده اما توانسته همپای دیگرکشورها دراین زمینه حرکت کند.
وی بیان کرد:گروه اجتماعی شناختی رباتیک دانشگاه صنعتی شریف، سه سال است که در کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی که جزء برترین کنفرانس های این رشته دردنیا است، به عنوان اعضای کمیته علمی بین المللی این کنفرانس حضور دارد. امسال چهارمین حضور ایران در این کنفرانس است.
مقداری با اشاره به اینکه ایران در کنفرانس های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ جزء کمیته علمی این کنفرانس بوده اظهارکرد: در کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی ۲۰۱۴ که در استرالیا برگزار شد، گروه اجتماعی شناختی رباتیک دانشگاه صنعتی شریف از ایران توانست عنوان بهترین مقاله را کسب کند.
وی ادامه داد:امسال ازمن ودکترمینوعالمی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب که از اعضای گروه اجتماعی شناختی رباتیک دانشگاه صنعتی شریف است، برای حضور درکمیته علمی این کنفرانس بین المللی دعوت شده است.
وی گفت:حضور مستمر ایران درکنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی در سه سال گذشته به نوعی نشان دهنده این است که جامعه مرتبط با علم رباتیک اجتماعی دنیا، فعالیت های ایران را در این زمینه به رسمیت شناخته است.
وی با اشاره به اینکه این امربرای ما یک ارزش است افزود: ایران توانسته درکنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی ( ICSR-2016 ) درکنارانگلیس، آمریکا، ژاپن، امارات، چین، سوئیس، ژاپن، پرتغال، تایوان، فرانسه ،سنگاپور، ایتالیا ، اسپانیا و قطر در کمیته علمی حضور پیدا کند.