ماجرای برنج های آلوده چیست؟
ماجرای برنج های آلوده چیست؟

معاون بازرگانی دولتی گفت: برنج های آلوده را دلالان برنج های داخلی باب کردند تا بتوانند برنج های خود را به قیمت بالاتری به فروش رسانند.

معاون بازگانی دولتی با اشاره به ماجرای برنج های آلوده بیان کرد: هیچ گونه برنج آلوده ای در کشور وجود ندارد چرا که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اجازه ورود برنج آلوده و یا هر کالای غیر بهداشتی دیگری را به کشور نمی دهد.

عباسی معروفان افزود: اصطلاح برنج های آلوده را دلالان برنج های داخلی باب کردند تا بتوانند برنج های خود را به قیمت بالاتری به فروش رسانند.

وی با اشاره به ارتقای سطح استاندارد بیان کرد: تمامی برنج های وارداتی به غیر از یک مورد کارشناسی در خصوص برنج های وارداتی هندی که آرسنیک بالاتری داشتند سالم هستند و می توان گفت که میزان آرسنیک این برنج در سال ۹۲ مجاز بوده و تنها در سال جاری به سبب ارتقای سطح استاندارد آلوده شناخته شده است.