بارگیری موفقیت آمیز سه پایه مشعل فاز ١٣
بارگیری موفقیت آمیز سه پایه مشعل فاز ١٣

همسو با ظرفیت سازی توسعه و بهره برداری از فازهای دارای اولویت پارس جنوبی، جکت سه پایه مشعل ١٣A با انجام تغییرات مهندسی لازم برای نصب در موقعیت فراساحلی ١٨B فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی آماده شد.

به گزارش یوپنا، پیام معتمدی، مجری طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی با بیان این مطلب عنوان کرد: با توجه به اولویت تعیین شده در راه اندازی فازهای گازی پارس جنوبی و نیز آماده نبودن سه پایه مشعل بخش B فاز ١٨، مشعل ساخته شده ١٣A متعلق به فاز ١٣ میدان مشترک با انجام اصلاحات و تغییرات مهندسی لازم، آماده انتقال و نصب در موقعیت ١٨B شد. 

وی گفت: این برنامه در راستای پشتیبانی موثرتر از فازهای اولویت دار و با توجه به لزوم نصب همزمان سه پایه مشعل و عرشه ١٨B از سوی مدیریت ارشد شرکت نفت و گاز پارس اتخاذ شده است تا در سال جاری امکان تحقق تولید از بخش مخزنی باقیمانده این فاز فراهم شود. 

مجری طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی افزود: تغییرات لازم روی جکت یاد شده در مدت کمتر از یک ماه با کار شبانه روزی در یارد شرکت صدرا انجام شده است به گونه ای که پیشرفت ساخت این سه پایه طی این مدت از ٨٣ به ١٠٠ درصد رسید. 

به گفته معتمدی، از هفته گذشته با پایان عملیات ساخت، حمل این سه پایه با وزن بیش از ٤٠٠ تن با دستگاههای حمل خاص به سمت اسکله جزیره صدرا انجام شده و اکنون بوسیله جرثقیل اچ ال ٥٠٠٠ برای انجام مهاربندی بر روی بارج آرتمیس ١١ قرار داده شده است. 

مجری طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی گفت: عملیات مهاربندی این سه پایه به همراه شمعهای آن که وزنی حدود ٤٨٠ تن دارند تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد و سه پایه ساخته شده آماده حرکت به سمت میدان پارس جنوبی برای نصب در موقعیت ١٨B خواهد شد. 

معتمدی با اشاره به اعمال مدیریت یکپارچه طرحهای توسعه پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس، افزود: فازهای پارس جنوبی با توجه به نیازهای خاص به ویژه از نظر مواجهه با برخی محدودیتهای سالهای گذشته، در مقاطع مختلف، زمینه هم افزایی و پشتیبانی از یکدیگر به خصوص در کمک به راه اندازی طرحهای دارای پیشرفت بیشتر با رویکرد استفاده حداکثری از منابع و منافع میدان مشترک را فراهم آورده اند که فاز ١٣ در این بخش یکی از طرحهای پیشرو بوده است. 

منبع: شانا