محل انفجار شدید  در شهران
محل انفجار شدید  در شهران

حوالی ساعت ۴:۳۰ بامداد دیروز ترکیدگی لوله گاز درکارگاه مترو واقع در خیابان کوهسار تقاطع خیابان یکم سبب ایجاد گودالی وسیع و عمیق در میانه خیابان اصلی کوهسار شد. نشتی گاز به لایه زیر خاک راه یافته و جرقه ناشی از قطع شدن سیم های زیر لوله باعث رخ‌دادن انفجاری مهیب و آتش‌سوزی شده است. […]

حوالی ساعت ۴:۳۰ بامداد دیروز ترکیدگی لوله گاز درکارگاه مترو واقع در خیابان کوهسار تقاطع خیابان یکم سبب ایجاد گودالی وسیع و عمیق در میانه خیابان اصلی کوهسار شد. نشتی گاز به لایه زیر خاک راه یافته و جرقه ناشی از قطع شدن سیم های زیر لوله باعث رخ‌دادن انفجاری مهیب و آتش‌سوزی شده است. تا مهار کامل آتش برخی از ساختمان‌های اداری و مسکونی اطراف محل حاثه دچار آسیب شدند.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13