مجلس نظام سرمایه‌گذاری را در میدانهای مشترک نفت تقویت کند
مجلس نظام سرمایه‌گذاری را در میدانهای مشترک نفت تقویت کند

عضو کمیسیون عمران گفت: مجلس دهم باید شرائط را برای وزارت نفت مهیا کند تا ایران سهم بیشتری از میدانهای مشترک نفت و گاز برداشت کند.

محمدرضا ملکشاهی راد بابیان این‌که در حال حاضر بودجه کشور بر درآمدهای نفتی تکیه دارد، افزود: سالهاست متصدیان نظام به دنبال رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی هستند اما تاکنون این موضوع به‌طور کامل محقق نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم افزود: در مرتبه نخست، باید در میدانهای مشترک نفت و گاز برنامه‌های اکتشاف و استحصال را به‌گونه‌ای پیش برد که تأخیرهای کشور جبران شود، به این دلیل که نفت، ثروت ملی است.

وی تأکید کرد: میدانهای مشترک نفت و گاز، اولویت نخست کشور در بخش بهره‌برداریهای صنعت نفت است، زیرا طرفهای مقابل در این میدانها برداشت بیشتری انجام می‌دهند. ازاین‌رو، مجلس دهم باید شرائط را برای وزارت نفت مهیا کند تا ایران سهم بیشتری را برداشت کند.

ملکشاهی راد در پاسخ به این پرسش که سالهاست برداشت از میدانهای مشترک، اولویت تلقی می‌شود اما تنگناهای مالی مانع بزرگ تحقق کامل این موضوع  است، گفت: در سیاستهای شفاف، باید سازوکارهای جدید سرمایه‌گذاری نفتی در بودجه سالانه پیش‌بینی شود.

منبع: شانا