آثار اجرای سیاستهای تغییر اقلیم بر قیمت نفت
آثار اجرای سیاستهای تغییر اقلیم بر قیمت نفت

براساس تحقیقی که از سوی متخصصان اقتصادسنجی کمبریج صورت پذیرفته، کاهش تقاضای نفت خام در اثر حرکت به سمت اجرای سیاستهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه‌های جهانی را برای این ماده سالانه ٣٣٠ میلیارد دلار طی دوره ٢٠٢٠ تا ٢٠٣٠ کاهش خواهد داد.

این گزارش هشدار می دهد که دوران «نفت فوق العاده ارزان» محدود است و اگر سیاستهای ‌تغییر اقلیم اجرا نشود، پتانسیل افزایش قیمت هر بشکه نفت تا ١٣٠ دلار تا سال ٢٠٥٠ وجود دارد. 

اگر سیاستهای ‌جدید تغییر اقلیم نظیر هدایت سرمایه گذاری به بخش حمل و نقل کم‌کربن از طریق وضع مقررات جدید، حمایت از نوآوری در تکنولوژی، تاکید فزاینده بر افزایش کارآیی مصرف سوخت در خودروهای موجود، توسعه بازار فناوری خودروهای الکتریکی و همچنین کاهش مصرف سوخت در ناوگان جهانی کشتیرانی و هواپیمایی اجرایی شود، تقاضای جهانی نفت، تا سال ٢٠٣٠ می‌تواند به میزان ١١ میلیون بشکه در روز نسبت به سناریو پایه کاهش یابد و در سطح ١٠١ میلیون بشکه در روز محدود شود. در این شرائط برآورد می‌شود که قیمت نفت نیز در سال ٢٠٥٠ میان ٨٣ و ٨٧ دلار در هر بشکه باشد. بر اساس این مطالعه، با اجرای سیاستهای ذکر شده، تقاضای جهانی نفت خام به صورت تجمعی طی دوره زمانی ٢٠١٥ تا ٢٠٥٠، ٢٦٠ میلیارد بشکه کاهش خواهد یافت.

یافته های مطالعه‌ یادشده، به میزان زیادی نتایج آخرین گزارش «چشم‌انداز انرژی جهان» آژانس بین‌المللی انرژی را که در نوامبر سال گذشته میلادی انتشار یافت، تایید می‌کند. آژانس بین المللی انرژی، در سناریو اجرای سیاستهای تغییر اقلیم به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای دستیابی به هدف موسوم به دو درجه سلسیوس، تقاضای جهانی نفت را در سال ٢٠٢٠ حدود ٩٣ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز برآورد کرده که حدود ٢ میلیون بشکه در روز کمتر از میزان پیش بینی شده در سناریو اصلی است. تا سال ٢٠٤٠ این اختلاف برآورد میان دو سناریو به ٢٩ میلیون بشکه در روز می‌رسد. در سناریو اصلی آژانس بین المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت در سال ٢٠٤٠، حدود ١٠٣ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.

بر اساس این مطالعه، در نتیجه اجرای سیاستهای جدید تغییر اقلیمی در کشورها، قیمت نفت در سال ٢٠٣٠ حدود ٨,٥ درصد، در سال ٢٠٤٠ حدود ٢٤ درصد و در سال ٢٠٥٠ حدود ٣٣ درصد نسبت به ارقام پیش بینی شده در سناریو پایه کمتر خواهد بود.

این مطالعه همچنین پیش‌بینی می‌کند اگر اوپک راهبرد تهاجمی تری را برای گرفتن سهم بازار اتخاذ کند، سهم بازار اوپک می تواند از ٤٠ درصد به ٤٤ درصد در سال ٢٠٤٠ و متعاقب آن به ٤٨ درصد تا سال ٢٠٥٠ افزایش یابد.

منبع: شانا