فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد

فریدون حسنوند به عنوان رئیس کمیسیون انرژی دوره دهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

سکینه الماسی، عضو کمیسیون انرژی  ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون انرژی در مجلس دهم را اعلام کرد؛ بر این اساس آقایان فریدون حسنوند ( رئیس) حسین امیری خامکانی، (نایب رئیس)، سید علی ادیانی ( نایب رئیس دوم) اسدالله قره خانی، ( سخنگو) کوروش کرم پور (دبیر اول)، عبدالحمید خدری ( دبیر دوم) هستند.

منبع: شانا