پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شد
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شد

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

به گزارش یوپنا، رحیم زارع، نماینده دوره دهم مجلس گفت: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار و ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشخص شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز محمدرضا پورابراهیمی به عنوان رییس کمیسیون تعیین شد و همچنین سیدناصر موسوی لارگانی، سیدفرید موسوی به عنوان نواب رئیس اول و دوم، حسینی شاهرودی، علی اسماعیلی به عنوان دبیر اول و دوم و کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انتخاب شدند.

منبع: شانا