جذب ٢٦٠٠ مشترک جدید گاز در استان کرمان
جذب ٢٦٠٠ مشترک جدید گاز در استان کرمان

شرکت گاز استان کرمان طی دوماه امسال، دو هزار و ٤٩٦ انشعاب نصب و دو هزار و ٦١٠ مشترک جدید گاز جذب کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان این که هم اکنون ٦٢ درصد خانوار استان تحت پوشش خدمات شرکت گاز قرار دارند، اظهار کرد: با توجه به این که برخی روستاهای استان در مناطق کوهستانی واقع شده و دارای پراکندگی زیادی هستند، عملیات گازرسانی به این مناطق به دلیل صعب العبور بودن دارای سختی زیادی است.

محمدعلی ودیعتی افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده، تلاش کارکنان شرکت گاز استان، حمایتهای شرکت ملی گاز ایران و تحقق منابع قانونی بودجه، تحولی در این حوزه رخ داده و گازرسانی به روستاها از سرعت بالایی برخوردار شده است به طوری که تاکنون شاهد پیوستن ٤٥ شهر و ٦٩٤ روستای سطح استان بوده ایم.

وی با بیان این که هم اکنون در مجموع ٥٢٠ هزار مشترک در سطح استان از مزایای گاز برخوردارند، اعلام کرد: از این تعداد،٤٣٠ هزار مشترک در شهرها و ٩٠ هزار مشترک نیز در روستاهای استان از مزایای گاز برخوردارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ادامه داد: در بخش صنایع نیز ٦٣٠ صنعت کوچک و بزرگ و ٧٣ جایگاه عرضه سی ان جی تک منظوره و چند منظوره در حال ارائه سرویس به خودروها هستند.

به گفته ودیعتی، روند مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که رشد جمعیت، توسعه فنی، اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی رابطه مستقیمی با مصرف انرژی دارد.

وی تاکید کرد: رشد مصرف انرژی و افزایش مصرف آن و محدودیتهای ذخایر و پایان پذیر بودن منابع، دلایل قابل توجهی است که ضرورت صرفه جویی انرژی را یادآور می شود.

منبع: شانا