ضیافت افطار ریاست جمهوری با فعالان سیاسی
ضیافت افطار ریاست جمهوری با فعالان سیاسی

جمعی از فعالان سیاسی عصر دیروز با حسن روحانی، ریاست جمهوری دیدار کردند.

2

3

4

5

6

10

11