ظرفیتهای توسعه کیفی و کمی البرز قابل توجه است
ظرفیتهای توسعه کیفی و کمی البرز قابل توجه است

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با حضور در استان البرز ضمن برگزاری نشست با رئیس،معاونین و مدیران دانشگاه پیام نور استان البرز،از بخش های مختلف و پروژه های عمرانی ستاد استانی و مرکز کرج بازدید و روند پیشرفت و نیازها و اولویت های این طرح ها را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر حسنی گستردگی دانشگاه پیام نور حتی در دورترین و محروم ترین نقاط کشور را از نقاط عطف این دانشگاه دانست و به سهم قابل توجه دانشگاه پیام نور در افزایش سطح فرهنگ و دانایی آحاد جامعه اشاره کرد و گفت:دانشگاه مهمترین محور و پایگاه عملی رشد علم است و در این میان دانشگاه پیام نور تا به امروز در مسیر توسعه آموزش عالی کشور گامهای موثری برداشته است. 
وی از دانشگاه پیام نور بعنوان بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور و یکی از دانشگاه های بزرگ از راه دور جهان از منظر اهداف و ماموریت های آموزشی،پژوهشی و فرهنگی یاد کرد و افزود:حفظ و ارتقای جایگاه برتر دانشگاه پیام نور به عهده ماست و لازم است نگاهمان به نقش و اهمیت دانشگاه پیام نور در گسترش آموزش عالی برای همه، همه جا و همه وقت با شرایط فعلی و ماموریتهای حال حاضر با دقت بیشتری اجرایی گردد.
دکتر فیصل حسنی تاکید کرد: کلان نگری و آینده نگری به اهداف و ماموریتهای دانشگاه پیام نور باید در بین پرسنل علمی و اداری دانشگاه تقویت گردد.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور کشور از نگاه ویژه ریاست دانشگاه و معاونتهای مختلف به دانشگاه پبام نور استان البرز سخن گفت و بیان داشت:ظرفیتهاو توانمندیها،موقعیت جغرافیایی خاص همانند همجواری با پایتخت و وجود صنایع مادر به صورت گسترده در این استان،باعث گردیده تا نگاه مقامات عالی رتبه سازمان مرکزی دانشگاه به توسعه کیفی و کمی البرز متفاوت باشد.
دکتر جلالیان ضمن تقدیر از حضور دکتر حسنی در دانشگاه پیام نور استان البرز،حمایت ایشان را نقطه عطفی در مسیر توسعه کیفی و کمی این استان قلمداد و آمادگی دانشگاهیان پیام نور استان البرز را برای اجرای طرحهای کلان و پایلوت کشوری در این استان اعلام نمود.