وزش باد شدید همراه با گرد و خاك در جنوب تهران
وزش باد شدید همراه با گرد و خاك در جنوب تهران

در سه روز آینده رگبار و رعد و برق گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی برای شمال غرب كشور، ارتفاعات البرز مركزی پیش بینی می شود.

 

به گزارش یوپنا، براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، در سه روز آینده، ابرناكی، رگبار و رعد و برق گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی برای شمال غرب كشور، ارتفاعات البرز مركزی، سواحل جنوبی دریای خزر و زاگرس مركزی پیش بینی می شود.

گفتنی است که طی همین مدت در شمال غرب كشور در مناطق مستعد رخداد تگرگ دور از انتظار نخواهد بود.

 در سه روز آینده به سبب وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرق كشور بویژه در منطقه زابل پدیده گرد و خاك و طوفان شن رخ خواهد داد. 

همچنین در همین مدت در استانهای سمنان، جنوب تهران، قم و شمال اصفهان شاهد وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاك خواهیم بود. 

در سه روز آینده سواحل و بخشهای شرقی دریای عمان مواج خواهد بود.

بیشینه و کمینه هوای تهران به ترتیب ۳۴ و ۲۲ است.
 

استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوا

اراک

صاف دربعدازظهر نیمه ابری و وزش بادشدید

اردبیل

كمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد واحتمال رگبار باران

ارومیه

كمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشدید گاهی رگبارورعدوبرق

اصفهان

صاف و غبارآلود گاهی وزش باد

اهواز

صاف با احتمال بادوگردوخاك

ایلام

صاف تا كمی ابری گاهی وزش باد واحتمال بادوگردوخاك

بجنورد

صاف تا كمی ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر گاهی رگبارورعدوبرق

بندرعباس

صاف همراه با غبارمحلی

بوشهر

صاف همراه با غبارمحلی

بیرجند

صاف تا كمی ابری همراه با وزش بادشدید و بادوگردوخاك

تبریز

نیمه ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش بادشدید و رگبارورعدوبرق

تهران

صاف تا كمی ابری گاهی وزش باد

خرم آباد

صاف و وزش باد و غبارآلود

رشت

كمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

زاهدان

غبارآلود درپاره ای نقاط بادوگردوخاك

زنجان

كمی ابری همراه با وزش بادشدید دربعدازظهر افزایش ابر و رگبارورعدوبرق

ساری

كمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد

سمنان

كمی ابری در بعضی ساعات وزش بادشدید

سنندج

كمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد

شهر کرد

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و بادوگردوخاك

شیراز

كمی ابری گاهی وزش باد در بعضی ساعات غبارمحلی

قزوین

كمی ابری گاهی وزش بادشدید دربعدازظهر افزایش ابر

قم

صاف در بعضی ساعات بادوگردوخاك

کرج

كمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی بادوگردوخاك

کرمان

صاف تا كمی ابری و وزش باد

کرمانشاه

صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش بادشدید

گرگان

كمی ابری تا نیمه ابری و بارش پراكنده گاهی رعدوبرق و وزش باد

مشهد

صاف تا كمی ابری گاهی وزش بادشدید و غبارمحلی

همدان

صاف تا كمی ابری در بعضی ساعات وزش بادشدید و غبارمحلی

یاسوج

صاف تا كمی ابری همراه با وزش باد

یزد

صاف تا كمی ابری دربعدازظهر وزش بادشدید واحتمال بادوگردوخاك

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران