حسن تفتیان رکورد ۱۰۰ متر ایران را زد و قهرمان رقابت های مادرید شد
حسن تفتیان رکورد ۱۰۰ متر ایران را زد و قهرمان رقابت های مادرید شد

حسن تفتیان در سی و چهارمین دوره رقابت های دوومیدانی world challenge مادرید اسپانیا رکورد ۱۰ ثانیه و ۴ صدم ثانیه را برجای گذاشت و به مقام قهرمانی رسید.

حسن تفتیان در سی و چهارمین دوره رقابت های دوومیدانی world challenge مادرید اسپانیا رکورد ۱۰ ثانیه و ۴ صدم ثانیه را برجای گذاشت و به مقام قهرمانی رسید.

او با ثبت این زمان رکورد ایران را که در اختیار خودش بود بهبود بخشید. رکورد قبلی دوی ۱۰۰ متر ایران این ماده ۱۰ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه بود. او در فینال این رقابت ها با هفت دونده رقابت کرد. «برونو هوتلانو» از اسپانیا با ۱۰٫۰۶ و کمار هایمن از جزیزه هایمن با ۱۰٫۱۳ دوم و سوم شدند.