مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در تهران
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در تهران

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان با حضور گسترده مردم در حسینیه همدانیهای تهران و خیابان های اطراف برگزار شد.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1