افزایش صادرات نفت و گاز همسو با سیاستهای کلی نظام است
افزایش صادرات نفت و گاز همسو با سیاستهای کلی نظام است

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: افزایش صادرات نفت و گاز همسو با سیاستهای کلی نظام است و برای نیل به وضع بهتر باید عواید نفتی را در بخشهای مولد و برای تکمیل زنجیره ارزش، هزینه کرد.

حمیدرضا فولادگر در ارزیابی راهبرد دولت در زمینه «احیای سهم نفتی ایران در بازار جهانی نفت» اظهار کرد: این موضوع یعنی افزایش صادرات نفت و گاز، هم‌جهت با سیاستهای کلی نظام است اما امید می‌رود به‌تناسب افزایش تولید مواد هیدروکربوری، زنجیره ارزش نیز در صنعت نفت تکمیل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: همزمان با کوشش برای احیای بازار نفت ایران، باید سهم تولید فرآورده و محصول نهایی در بازارهای داخلی افزایش یابد تا از روند خام فروشی کاسته شود.

این نماینده مجلس دهم، درباره آثار و پیامدهای تحریمها نیز گفت: با اعمال تحریمهای ظالمانه، کشورمان با محدودیت اقتصادی مواجه شد اما این پدیده دارای آثار مثبتی نیز بود زیرا سبب شد بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی وابستگی کمتری یابد؛ بنابراین، از موقعیت این چالش استفاده و تهدید به فرصت بدل شد و در نهایت وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی به کمتر از یک‌سوم رسید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با همه محدودیتهای ایجادشده ناشی از کمبود منابع، فرصت به‌دست‌آمده (کاهش وابستگی بودجه به نفت) را باید به وضع بهتر بدل کرد و درآمدهای نفتی را به سمت سرمایه‌گذاریهای مولد و تکمیل زنجیره ارزش هزینه کرد.

دولت یازدهم، توانست بخش عمده‌ای از سهم بازار نفت ایران را در عرصه بین‌الملل احیا کند، این موضوع که در ابتدا از سوی برخی منتقدان ادعا می‌شد سبب کاهش بیشتر قیمتها می‌شود نیز رنگ واقعیت به خود نگرفت، زیرا عامل بازگشت ایران به بازار، قیمت نفت را کاهش نداد.

بیژن زنگنه وزیر نفت، هفته گذشته، با اشاره به وعده خود به رئیس‌جمهوری مبنی برافزایش یک‌ میلیون بشکه‌ای تولید در مدت‌زمان ٦ ماه پس از رفع تحریمها، گفت: ما در کمتر از سه ماه به این وعده خود عمل کردیم و در نشست امسال اوپک، همه بر این باور بودند که سرعت ایران در بازگشت به بازار، شگفت‌انگیز بوده است.

هم اکنون ایران روزانه بیش از دو میلیون بشکه  نفت صادر می‌کند.