ایران پس از عربستان و عراق سومین تامین کننده نفت خام هند
ایران پس از عربستان و عراق سومین تامین کننده نفت خام هند

ایران با تامین بیش از ٥٠٠ هزار بشکه نفت خام هند، پس از عربستان و عراق سومین تامین کننده نفت خام این کشور است.

به گزارش یوپنا، اطلاعات منتشر شده در زمینه حمل و نقل نفتکشها نشان می دهد، میانگین واردات نفت‌خام هند در سه ماهه نخست سال ٢٠١٦ به سطح چهار میلیون و ٣٥٠ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ٥٠٠ هزار بشکه در روز بیشتر شده است. با این حال، واردات نفت خام هند در این مدت نسبت به سه ماهه چهارم سال ٢٠١٥ حدود ٤٠ هزار بشکه در روز کاهش نشان می دهد.

از نظر واردات ماهانه نفت‌خام نیز میانگین واردات هند در ماه مارس به سطح چهار میلیون و ٣١٠ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه پیش از آن (فوریه)، حدود ٦٧٠ هزار بشکه در روز کمتر بوده است.

براساس آمار منتشر شده، در میان صادرکنندگان نفت خام به هند، عربستان با صادرات روزانه حدود ٨٥٠ هزار بشکه نفت خام در ماه مارس در جایگاه نخست قرار گرفت. این در حالی است که صادرات نفت‌خام عراق به این کشور با ٢٥٠ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه قبل به ٦٥٨ هزاربشکه در روز رسید. در این میان، حجم واردات نفت خام هند از ایران در ماه مارس به متوسط ٥٠٥ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن حدود ٢٩٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

پالایشگاه «اسار» هند اصلی ترین خریدار نفت‌خام ایران در ماه مارس بود که روزانه ٢٠٧ هزاربشکه نفت‌خام وارد کرد و پس از آن، پالایشگاههای«مانگلو» و «ریلاینس» به ترتیب با خرید ١٣٠ و ٩٠ هزار بشکه در روز نفت‌خام از ایران در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.

منبع: شانا