نرم افزار پایداری سکوی نیمه شناور امیرکبیر تولید شد
نرم افزار پایداری سکوی نیمه شناور امیرکبیر تولید شد

رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر از طراحی و تولید نرم افزار پایداری سکو ویژه سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر با همکاری دانشگاه صنعتی سهند خبر داد.

رامین خودآفرین با اشاره به فعالیتها و همکاریهای مشترک شرکت نفت خزر با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، تصریح کرد: طراحی و تولید نرم افزار پایداری سکوی نیمه شناور امیرکبیر، از طرحهای موفقی بوده است که با همکاری صنعت و دانشگاه به ثمر رسیده است و در حفظ تعادل سکو و کاهش چشمگیر هزینه ها در این زمینه نقش چشمگیری خواهد داشت.

وی همچنین به پروژه پژوهشی «بررسی تثبیت موقعیت در شرایط مورینگ» اشاره کرد و افزود: این طرح نیز با همکاری شرکت نفت خزر و دانشگاه صنعتی شریف به نتیجه رسیده است و نتایج آن در جابجایی سکوی امیرکبیر که در آینده ای نزدیک عملیاتی می شود، کاربرد خواهد داشت و منجر به صرفه جویی ارزی و ریالی قابل توجهی خواهد شد.

خودآفرین به طرح «انتقال فراورده های نفتی از محل تولید» به عنوان یکی از طرحهای در دست بررسی و مطالعه شرکت نفت خزر اشاره کرد و گفت: پروپوزال این طرح که قرار است با همکاری شرکتهای  داخلی و خارجی انجام شود، آماده است و در صورت تایید مراجع تصمیم گیر  اجرایی خواهد شد.

وی که ریاست امور بین الملل شرکت نفت خزر را نیز بر عهده دارد، از مذاکره با شرکتهای خارجی برای ساخت تاسیسات ساحلی در خزر خبر داد و گفت: در دوران پسابرجام، شرکتهای خارجی بسیاری به منظور همکاری در طرح توسعه میدان سردارجنگل و یا همکاری در ساخت تاسیسات ساحلی در خزر با شرکت نفت خزر مذاکره کرده اند و این مذاکرات ادامه دارد. 

منبع: شانا