وزير علوم، تحقيقات و فناوري : تخلفات اداري در آموزش عالي بسيار ناچيز است
وزير علوم، تحقيقات و فناوري : تخلفات اداري در آموزش عالي بسيار ناچيز است

وزيرعلوم،تحقيقات و فناوري با بيان اينكه در آموزش عالي كشور تخلفات عمده و قابل ذكري نداريم تاكيد كرد: بايد به سمت و سويي برويم كه در مجموعه آموزش عالي شاهد صفر شدن همين مقدار اندك تخلفات كاركنان و اعضاي هيئت علمي باشيم.

به گزارش یوپنا، دكتر محمد فرهادي در مراسم معارفه دكتر حسن عابدي جعفري به عنوان مسئول هماهنگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكزآموزش عالي و قدرداني از خدمات دكتر سعدالله نصيري قيداري مسئول سابق اين بخش گفت: آموزش قوانين به كاركنان، مديران، مسئولان  و اعضاي هيئت علمي، تخلفات اداري را به حداقل مي رساند.

وي افزود: بسياري از تخلفات در اثر ناآگاهي از قوانين و مقررات و روشهاي اداري به وقوع مي پيوندد و لازم است كه كاركنان، مديران، مسئولان و اعضاي هيئت علمي در زمينه هاي حقوقي  و مقررات و قوانين با شركت در كارگاه هايي آموزش هاي لازم را ببينند .

دكتر فرهادي با اشاره به تجربيات دكتر عابدي جعفري در حوزه سلامت اداري و ساختار تشكيلاتي كشور اظهار اميد واري كرد كه وزارت علوم بتواند الگوي خوبي براي همه دستگاهها در اين حوزه باشد.

وي  در ادامه از  دكتر نصيري قيداري كه پيش از اين مسئوليت هماهنگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكزآموزش عالي را برعهده داشت و مدتي هم اين مسئوليت با مسئوليت دبيركلي كميسيون ملي يونسكو همزمان بود،قدرداني و تشكر كرد.

وزير علوم افزود: در زماني كه دكتر نصيري اين مسئوليت را برعهده داشتند جلسات هيئت هاي رسيدگي به تخلفات به طور مستمر برگزار شد و با شفاف سازي كه صورت گرفت  اعتماد كاركنان و اعضاي علمي جلب شد و اميد به همكاران و اعضاي هيئت علمي برگشت.

در ادامه اين مراسم، دكتر عابدي جعفري اظهار داشت: بايد تلاش ما بر حداقل رساندن تخلفات باشد كه در اين زمينه آموزش و آگاه سازي، شفاف سازي و همكاري با دستگاههاي نظارتي ضروري است.

وي اظهار اميدواري كرد شرايطي در كشور وجود داشته باشد كه افراد  به سوي تخلفات سوق داده نشوند.