وزیرعلوم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد
وزیرعلوم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد

با حكم وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی كاربردی منصوب شد.

به گزارش یوپنا، دكتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حكمی دكتر محمد حسین امید، معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی كاربردی منصوب كرد .

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات دكتر محمد اخباری رئیس سابق دانشگاه جامع علمی كاربردی در طول تصدی این سمت تشكر كرد .