رسانه ها منافع ملی را فدای منافع شخصی نکنند
رسانه ها منافع ملی را فدای منافع شخصی نکنند

از رسانه ها می خواهم که منافع ملی را فدای منافع فردی نکنند عملکرد وزارت ورزش در ورزش قهرمانی فراتر از انتظار است

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه  پیام نور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده عملکرد وزارت ورزش را از لحاظ آمار وارقام بررسی کرد 
عملکرد وزارت ورزش در ورزش قهرمانی واقعا قابل قبول است اگر بخواهیم براساس آمار وارقام هم حرف بزنیم از سال 1948 المپیک که اولین حضور کاروان ایران در بازی های المپیک بود ودر آن دوران هر کشوری می توانست هر تعداد ورزشکار را که می توانست روانه این رقابت ها کند تا به به این المپیک در هیچ المپیکی ما کاروانی با 60 ورزشکار اعزامی نداشته ایم خوب مسلما هرچه تعداد ورزشکاران کسب سهمیه ای بیشتری داشته باشیم می توانیم امید مدال بیشتری هم داشته باشیم عضو هیات ریسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در ادامه خاطر نشان ساخت بعد از رویداد های المپیک بزرگترین رویداد ورزشی که در دنیا ارزشمند است یونیورسیاد دانشجویان جهان است که بازهم وزارت ورزش توانست رکوردی دست نیافتنی در ورزش قهرمانی  از خود بجای بگذارد کاروان ایران توانست برای اولین بار در 28 یونیورسیاد دانشجویان جهان در کره جنوبی برای اولین بار در جایگاه نهمی جهان در بین بیش از 201 کشور دنیا  قرار گیرد که این به جز درایت دکتر گودرزی ورهنمودهای ایشان دست یافتنی نبود از دیگر اقدامات ارزشمند گودرزی ووزارتخانه اش جدا سازی 13فدراسیون از زیر مجموعه معاونت ورزش قهرمانی وحرفه ای به زیر مجموعه معاونت ورزش همگانی بود که این اقدام ایشان واقعا یک اقدام فنی وکارشناسانه بود چرا که در گذشته یک معاونت امور رسیدگی  به بودجه بندی  ، ارزیابی عملکرد ،برگزاری مجامع ،…… 51 فدراسیون را برعهده داشت که عملا رسیدگی راغیر ممکن می ساخت ولی خوشبختانه با این اقدام تعادل بین وظایف معاونین بر قرار وعملکرد بعضی از فدراسیون ها همچون فدراسیون کوه نوردی ،بدنسازی ،….. که همیشه در سایه فدراسیون های همچون کشتی ووزنه برداری و…..دیده نمی شود وبه ورزشکاران مدال آور توجهی نمی شود الان به خوبی دیده وهمانند همان ورزشکاران  فدراسیون های المپیکی دیده می شوند  در بحث برگذاری مجامع در اداور گذشته شاهد بودیم که یک ریس فدراسیون سه سال وبعضا بیشتر  به عنوان سرپرست فدراسیون را اداره می کرد که این از نگاه فدراسیون های جهانی تخلف محسوب می گردید وهمچنین با عنوان سرپرست بودن وفضای ناآرام امکان تصمیم گیری صحیح وپایه ای وجود نداشت که خوشبخاته در هیچ فدراسیونی اجازه نداد دوره سرپرستی بیش از مهلت مقرر 6 ماه به طول بکشد ودر موعد مقرر به مجامع انتخاباتی را در فضایی بی طرف برگذار کرد که این عملکرد گودرزی در تاریخ ورزش کشور مان فراموش نخواهد شود  در گذشته باب بود هرکسی را که وزارت به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب می گردد باید ریس فدراسیون می شود ولی  دکتر گودرزی حتی در یک مورد هم اجازه ندادکه سرپرست فدراسیون هم زمان کاندید فدراسیون هم باشد  البته این صحبت ها روی کاغذ راحت است وبیان آن ها هم شهامت می خواهد ولی گودرزی جرات داشت واجاره کرد ورویه به غلط ایجاد شده را ابطال اعلام کردکه می دانید چه مقاومت هایی در برابر این تغییرات ایجاد خواهد شود

  اگر به گودرزی اجازه دهند ورزش بیمار ایران راکه جراحی کرده است را سالم خواهد کرد از برخی رسانه های می خواهم به مسایل ملی کشور شخصی نگرند ومنافع ملی را فدای منافع حزبی وبعضا شخصی وگروهی خاص نکند وبه واقعیت ها بیشتر بپردازند چرا که برخی از افراد سودجو غیر متخصص به دنبال این هستند که با گل آلود کردن آب ماهی بگیرند که اینبار متخصصین اجازه نخواهند داد

upna