روز قدس نشانه همبستگی ملت های مسلمان  با مردم مظلوم فلسطین
روز قدس نشانه همبستگی ملت های مسلمان  با مردم مظلوم فلسطین

اعضای هیات دولت نمایندگان ملت هستند و هدف مردم را دنبال می کنند و همه مردم مسلمان و آزادگان جهان امروز همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین نشان دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روز قدس، نشانه همبستگی ملت های مسلمان و آزادگان جهان با ملت مظلوم فلسطین است.

به گزارش یوپنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا در حاشیه راه پیمایی روز قدس افزود: پیام حضور پرشور مردم در این راهپیمایی آن است که با اتکاء به مردم در آینده نزدیک شاهد فروپاشی رژیم اشغالگر قدس خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حضور اعضای هیات دولت در راهپیمایی روز قدس تاکید کرد: اعضای هیات دولت نمایندگان ملت هستند و هدف مردم را دنبال می کنند و همه مردم مسلمان و آزادگان جهان امروز همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین نشان دادند. 
طیب نیا تصریح کرد: ملت های مسلمان امروز اعلام کردند نمی توانند شاهد اشغالگری، زورگویی و شکنجه هایی باشند که رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم فلسطین به نمایش می گذارد.