چایکاران طلبکارند/ تولید 30 هزار تنی چای خشک
چایکاران طلبکارند/ تولید 30 هزار تنی چای خشک

نایب رئیس صندوق حمایت از چایکاران گفت:با توجه به شرایط مساعد آب و هوا و بارش های مستمر پیش بینی می شود که تولید چای خشک به مرز 30 هزارتن برسد.

صادق حسنی نایب رییس صندوق حمایت از چایکاران با اشاره به وضعیت برداشت چین دوم اظهار داشت: برداشت چین دوم برگ سبز چای که از 20 خرداد ماه در باغات آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش 44 درصدی تولید برگ سبز چای در مقایسه با سال گذشته گفت: تا کنون 45 هزارتن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده و امیدواریم تا پایان فصل برداشت با افزایش 50 درصدی تولید مواجه شویم.

حسنی  با اشاره به نرخ خرید تضمینی بیان کرد:  برگ سبز درجه یک با 12.5 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 24.525 ریال و درجه دو با 13.5 درصد افزایش 13.734 ریال اعلام شده اما تا کنون بخش عمده ای از مطالبات چایکاران پرداخت نشده است.

 نایب رییس صندوق حمایت از چایکاران تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا و بارش های مستمر پیش بینی می شود که تولید چای خشک با افزایش 10 هزار تنی در مقایسه با سال گذشته به مرز 30 هزارتن برسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

upna