برنامه کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها بررسی می‌شود
برنامه کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها بررسی می‌شود

کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این هفته گزارش وزیر نیرو ازجمله برنامه جایگزینی سوخت گاز طبیعی به‌جای سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش یوپنا، برنامه جایگزینی سوخت گاز طبیعی به‌جای سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور در نشست این هفته کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ارائه و بررسی می‌شود.

تشریح اهداف، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدام‌های انجام‌شده وزارتخانه نیرو در سال جاری، مصوبه های شورای عالی آب، سیاست‌های آینده وزارتخانه نیرو در زمینه آب و انرژی‌های تجدید پذیر _ در برنامه پنجساله ششم توسعه_ در فهرست دستور کارهای این هفته کمیسیون یادشده قرارگرفته است.

موارد بیان‌شده قرار است در قالب گزارش حمید چیت چیان، وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی ارائه شود.

مجلس این هفته از یکشنبه (٢٧ تیرماه) تا چهارشنبه (٣٠ تیرماه) نشست خواهد داشت؛ همچنین جلسه های کمیسیون‌های تخصصی از امروز (یکشنبه، ٢٧ تیرماه) تا چهارشنبه (٣٠ تیرماه) برگزار می‌شود.

منبع: شانا

upna