دستاوردهای دولت یازدهم در سه ساله گذشته /مردم به دولت اعتماد کنند
دستاوردهای دولت یازدهم در سه ساله گذشته /مردم به دولت اعتماد کنند

سید رضی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت:«مهمترین دستاورد دولت یازدهم تاکنون توافق هسته ای است که در سایه آن فروش نفت به شرایط پیش از تحریم ها برگشت و منابع بلوکه شده ایران آزاد شد. »

یک سال تا پایان دولت یازدهم باقی مانده و کشور با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو است. همیشه این سوال مطرح بوده که در این یک ساله باقی مانده دولت باید چه تصمیماتی بگیرد که بخشی از مشکلات اقتصادی حل شود. با سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دستآورد های دولت یازدهم در سه ساله گذشته را  مورد نقد و بررسی قرار دادیم.

آقامیری در این گفت وگو اظهارداشت:« قطعا انتظار از دولت با توجه به مشغله فراوان رفع مشکل توافق هسته ای حل همه مشکلات اقتصادی ظرف چهار سال نیست و این یک انتظار زیاد است. توافق هسته ای با توجه به تمام حواشی که داشت کار بسیار بزرگی بود که این مدت انجام شد. قطعا مهمترین دستاورد دولت ایجاد شرایطی ثابت برای اقتصاد ایران بود. »

وی افزود:« دومین دستاورد بازگشت تولید و فروش نفت به شرایط پیش از تحریم هاست و البته آزاد شدن ارزهای بلوکه شده که توانست شرایط مالی دولت را از تنگنا نجات بدهد. ایران بعد از برجام توانست به در آمد نفتی خود دست پیدا کند که این خود یک نتیجه مثبت است. »

آقامیری با اشاره به یک سال باقی مانده از مدیریت دولت یازدهم گفت:« ممکن است برخی ها تحت تاثیر تبلیغات جناح های سیاسی  اشتباه کنند و انتخاب های نادرستی انجام دهند، بالعکس در خیلی از مواقع  مردم نشان داده اند که تحت تاثیر این تبلیغات منفی نیستند  و تصمیم درستی گرفته اند.»

وی تاکید کرد:«ما باید بدانیم که انتظاراتی که از دولت داریم،آیا در ظرف توانایی ها کنونی دولت هست و سپس انتقاد کنیم . اجازه بدهیم که دولت برای رفع مشکلات موجود از همه ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده کند و مهمتر اینکه باید به دولت اعتماد کنیم. »

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد:« قطعا اگر این دولت را از دست بدهیم ،گزینه بعدی اگر مشابه به گزینه های قبلی مثل دولت قبل باشد، خسارت جبران ناپذیری را به دنبال دارد. »

منبع: خبر آنلاین

upna