انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی در دستور قرار گرفت
انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی در دستور قرار گرفت

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز آغاز شد و انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی در دستور قرار گرفت.

به گزارش یوپنا، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه، ٣٠ تیرماه) به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ١٩٨تن از نمایندگان آغاز شد.

دستورکار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر قرائت شد: رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ١١ قانون دیوان محاسبات، انتخاب دادستان دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ١٤ قانون دیوان محاسبات، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون انرژی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی در اجرای ردیف ٣ بند الف قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی مجامع و هیئت ها مصوب ١٥/٦/٩٣؛ انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در اجرای ردیف ٤ بند الف ماده یک عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی توسط مجلس به عنوان عضو هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای بند ج ماده ٧ قانون مطبوعات مصوب ٣٠/١/١٣٧٩؛ انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت از محیط زیست در اجرای ردیف ٥ ماده یک قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی مجامع و هیأت ها مصوب ١٥/٦/٩٣، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع، معادن توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی و انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه.

منبع: شانا

 

upna