تولید 4 مدل وانت به صفر رسید
تولید 4 مدل وانت به صفر رسید

خرداد امسال تولید چهار مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

در این مدت تولید وانت وینگل دوکابین تک دیفرانسیل شرکت سازه‌های خودرو دیار با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۹۶ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

تولید وانت وینگل دوکابین دو دیفرانسیل شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۶۹ دستگاه در خرداد ‌ماه سال گذشته به صفر رسید.

در این مدت تولید وانت ریچ شرکت پارس خودرو نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۹۶ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

تولید وانت پاژن شرکت مرتب نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از سه دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

 

منبع: خبر آنلاین

upna