شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی – همدان
شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی – همدان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، سیستم های صوتی و تصویری و هم زمان با آن هفتمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان همدان در حال برگزاری است.

14

14

14

14

منبع: ایسنا

upna