کاریکاتور/ شهرام جزایری و احمدی نژاد!
کاریکاتور/ شهرام جزایری و احمدی نژاد!

کاریکاتور

با توجه به ابعاد گسترده فساد در دولت قبل، شهرام جزایری هم صدایش درآمده و گفته: اگر دولت گذشته مصلح است به مفسد بودنم افتخار میکنم؛ احمدی نژاد در حد مناظره با من نیست!

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-07-26 03:41:20Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

upna