برگزاری نخستین جلسه شورای تحول و آمایش دانشگاه پیام نور استان بو شهر
برگزاری نخستین جلسه شورای تحول و آمایش دانشگاه پیام نور استان بو شهر

نخستین جلسه شورای تحول و آمایش دانشگاه پیام نور استان بوشهر برگزارشد

دکتر محمدرضا بحرانی گفت: هدف ازبرگزاری جلسه  آمایش و تحول دانشگاه افزایش نقش آموزش عالی در توسعه همه جانبه استان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، اولین جلسه شورای آمایش و تحول دانشگاه پیام نور استان بوشهر با هدف تبیین سیاست های آمایش و تحول ،انتخاب اولویت های آمایش و تاسیس شرکت های دانش بنیان برگزارشد.
دکتر محمدرضا بحرانی با اشاره به وضعیت آموزش عالی دراستان افزود:آموزش عالی در استان در رصد مسائل و آسیب های اجتماعی در خود دانشگاه ها نیز خوب عمل نکرده است و عملکرد قابل قبولی ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بحث دانشگاه های نسل چهارم و ابتکار محور مطرح است اما برخی از دانشگاه های ما در بحث آموزشی نیز مشکل دارند.
وی با اشاره به نقشه جامعه علمی کشور وتصویب آیین نامه آمایش آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر بتوانیم بر مبنای اسناد بالا دستی برنامه های مناسبی اتخاذ نماییم می توانیم ضعف های موجود دربخش آموزش عالی را دراستان برطرف نماییم.
دکتر بحرانی با اشاره با تصویب آیین نامه آمایش آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دراین آیین نامه، آموزش عالی کشور به ده منطقه تقسیم شده که استان بوشهر استان کهکیلویه و بویر احمد و استان فارس درمنطقه هفت قرار می گیرد و دبیر خانه آن نیز در دانشگاه شیراز قراردارد.
وی با اشاره برلزوم استفاده از فرصت هایی که برنامه آمایش در اختیار ما قرار می دهد براین نکته تاکید کرد : با توجه به مشغله ای که روسای دانشگاه ها در استان دارند ممکن است سهم استان دراین آمایش ازبین برود واستان بوشهر نتواند به سهم شایسته خود دراین موضوع برسد.
رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر ادامه داد: ما باید بتوانیم با همین جمع کوچک به سمت گفتمان سازی آمایش آموزش عالی در استان گام برداشته و نقش آموزش عالی در توسعه استان را پررنگ کنیم و سطح انتظارات جامعه از آموزش عالی را بالا ببریم.
وی ادامه داد: اگر مطالبه گری از سوی فرهیختگان دانشگاهی وجود نداشته باشد بدنه مدیریتی استان لزوم تغییر نگرش را درک نخواهد کردو ما درشاخص های مختلف تفاوت فاحشی بین بوشهر و سایر استانها خواهیم داشت.
دکتر بحرانی تاکید کرد: اگر گفتمان سازی دربحث تاثیر آموزش عالی در استان را آغاز کنیم و سطح مطالبه گری مردم را بالا ببریم می توانیم اثر گزاری برمدیریت کلان استان را آگاهانه به پیش ببریم و آمادگی پذیرش آن از سوی مسئولان استان نیز وجود دارد.
رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت : البته ما نبایددراین موضوع دانشگاههای استان را به چشم یک رقیب بینیم مهم نیست که کدام دانشگاه مدیریت پژوهشکده ای در جنوب یا شما استان را به عهده می گیرید بلکه مهم این است که بتوانیم با همکاری های همه دانشگاه ها بتوانیم تاثیر مورد انتظار آموزش عالی در توسعه استان را داشته باشیم.
دکتر بحرانی با اشاره به اینکه دغدغه جدی آمایش دردانشگاه پیام نور را داریم و کمیته های زیر مجموعه شورای تحول وآمایش دانشگاه را طراحی کرده ایم گفت: هدف از آمایش صرفا ادغام واحدهای دانشگاهی یا ایجاد و افزایش رشته و جذب دانشجو نیست و این یک نگاه سطح به این موضوع است بلکه هدف، افزایش نقش آموزش عالی در توسعه همه جانبه استان است.

upna