ضریب نفوذ بیمه در ایران بین 1.2تا 1.3 است / نرخ سود بیمه عمر نباید تابع بانک ها باشد
ضریب نفوذ بیمه در ایران بین 1.2تا 1.3 است / نرخ سود بیمه عمر نباید تابع بانک ها باشد

عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: در حالی که بیمه های عمر در دنیا به طور میانگین نیمی از بازار بیمه جهان را در اختیار دارند، این میزان در ایران تنها 10 درصد است.

محمد حیدری اظهار داشت: به طور کلی ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین تر از میانگین جهانی است، در حالی که این شاخص در دنیا عدد هشت را نشان می دهد، ضریب نفوذ بیمه در ایران بین 1.2تا 1.3 است.
وی با بیان اینکه 90 درصد محصولات شرکت های بیمه در ایران به بیمه های مسوولیت باز می گردد و بیمه عمر چندان در بین عامه مردم شناخته شده نیست، اظهار داشت: بخشی از دلیل مغفول ماندن بیمه عمر در ایران به این نکته باز می گردد که اغلب مردم آن را به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می کنند.
معاون فنی بیمه ایران تاکید کرد: این در حالی است که در دنیا بیمه عمر جنبه دو وجهی دارد؛ از یک سو به ریسک های زندگی افراد باز می گردد و آن را پوشش می دهد و از سوی دیگر جنبه سرمایه گذاری دارد.
حیدری افزود: برای نمونه بیمه مانده بدهکار عمر بخش عمده ای از بیمه های عمر است که بر اساس آن فرد در قبال تسهیلاتی که دریافت می کند، خود را مشمول بیمه می کند تا در صورت فوت و یا ناتوانی در پرداخت اقساط، شرکت بیمه جایگزین شود.
عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: بیمه مانده بدهکار عمر، از محصولات مغفول مانده در ایران است و اغلب شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر بیشتر به فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز تمایل دارند.
وی عامل دیگر در توسعه نیافتن بیمه عمر در ایران را وجود بازارهای سرمایه گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: در حوزه پس انداز، بیمه های عمر رقبایی مانند بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و نظایر آن دارند و صنعت بیمه باید بتواند با استفاده از مزیت های خود نظیر معافیت مالیاتی برای جذب سرمایه اقدام کند.
حیدری اظهار داشت: در صورت تلاش صنعت بیمه و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری ها، این بخش خواهد توانست بازدهی ای بهتر از سایر حوزه های مالی از جمله بورس برای سرمایه گذاران داشته باشد.

** نرخ سود بیمه عمر نباید تابع بانک ها باشد
عضو هیات مدیره بیمه ایران درباره کاهش نرخ سود بیمه های عمر از سوی شورای عالی بیمه نیز گفت: در این تصمیم نرخ سود تضمینی به تبع تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها کاهش یافت در حالی که بیمه نباید تابع بانک باشد؛ اگر نرخ سود این بخش همچنان از بانک ها بیشتر بود، بخشی از سرمایه ها جذب صنعت بیمه می شد.
حیدری در عین حال تاکید کرد: البته در این مصوبه نرخ سود تضمینی به 16 درصد کاهش یافته است یعنی اینکه حداقل نرخ تضمین شده برای بیمه عمر این مقدار خواهد بود و اگر شرکتی بتواند در حوزه سرمایه گذاری خوب عمل کند، منعی ندارد که در قالب مشارکت در منافع نرخ های خود را افزایش دهد.
معاون فنی بیمه ایران درباره سهم بیمه عمر در این شرکت نیز اظهار داشت: از نظر قدرمطلق شاید نیمی از سهم بازار بیمه عمر در اختیار بیمه ایران است اما از نظر ترکیب پرتفوی بیمه ای بیمه عمر 7 درصد را تشکیل می دهد و همچنان بیمه اتومبیل، درمان و نظایر آن سهم بیشتری دارند که باید برای بهبود سهم بیمه عمر سرمایه گذاری کرد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی بیمه در چهارم مرداد ماه جاری حداکثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را 16 درصد تعیین کرد.
نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری پیش از این 18 درصد برای پنج سال تعیین شده بود که با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، تقلیل یافت.
حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال، 16درصد برای دو سال اول و 13 درصد برای مازاد بر دو سال تعیین شد.
شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت بیش از چهار سال را 16 در صد برای دوسال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10درصد برای مازاد بر چهار سال اعلام کرد.

** لزوم تفکیک صورت های مالی بیمه عمر
معاون فنی بیمه ایران درباره سیاست بیمه مرکزی برای تفکیک بیمه های زندگی و غیر زندگی(life & Non life) از یکدیگر در این صنعت نیز اظهار داشت: بحث تخصصی شدن حوزه بیمه های عمر از گذشته وجود داشته و این که حساب های این دو بخش از هم تفکیک شود، حرف کاملا درستی است.
حیدری درباره تخصصی شدن برخی شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر اظهار داشت: در دوره ای بیمه دانا تنها در حوزه بیمه عمر خدمات تخصصی ارایه می کرد اما باید بپذیریم که شرکت های بیمه مانند یک فروشگاه بیمه ای هستند و با توجه به نیازهای متنوع مشتری به بیمه ها نمی توان گفت که امکان ارایه برخی محصولات را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت: اینکه حوزه بیمه زندگی اداره و حساب های آن از دیگر بیمه ها در هر شرکتی تفکیک شود، اقدام موثری است اما نمی توان برخی شرکت ها را ملزم کرد که تنها در حوزه بیمه عمر فعال باشند و محصولات دیگر به مشتری عرضه نکنند.

منبع: ایرنا

upna