جشنواره بادبادک ها در برج میلاد
جشنواره بادبادک ها در برج میلاد

همزمان با ایام دهه کرامت جشنواره بزرگ بادبادک ها عصر دوشنبه با حضور خانواده های تهرانی در فضای باز برج میلاد برگزار شد.

همزمان با ایام دهه کرامت جشنواره بزرگ بادبادک ها عصر دوشنبه با حضور خانواده های تهرانی در فضای باز برج میلاد برگزار شد.

21

23

24

25

26

27

28

29

منبع: ایرنا

upna