به گزارش یوپنا به نقل از سایت سازمان سنجش، نتیجه کنکور سراسری اعلام و می توانید برای مشاهده نتایج به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید. نفرات برتر هر يك از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري نیز در سایت سنجش ذکر شده است.

به گزارش یوپنا به نقل از سایت سازمان سنجش، نتیجه کنکور سراسری اعلام و می توانید برای مشاهده نتایج به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.
نفرات برتر هر يك از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري نیز در سایت سنجش ذکر شده است.