این هم آینده شاه و ملکه‌های ایرانی!
این هم آینده شاه و ملکه‌های ایرانی!

در حاشیه تغییر نگاه به کار در تربیت فرزندان و نبود مهارت در میان فارغ التحصیلان، نازنین جمشیدی، این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرده است.

کاریکاتور – در حاشیه تغییر نگاه به کار در تربیت فرزندان و نبود مهارت در میان فارغ التحصیلان، نازنین جمشیدی، این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرده است.

 

upna