باند فرودگاه مهرآباد باز شد
باند فرودگاه مهرآباد باز شد

فرودگاه مهرآباد که ساعتی پیش به دلیل خروج یک هواپیما از باند بسته شده بود ، بازگشایی شد.

به گزارش یوپنا، فرودگاه مهرآباد که ساعتی پیش به دلیل خروج یک هواپیما از باند بسته شده بود ، باز گشایی شد.

بر این اساس مسافرین پرواز های خروجی درحال سوارشدن به هواپیما هستند و پروازهای ورودی می توانند به سمت فرودگاه مهراباد بازگردند.
گفتنی است تمامی پرواز ها به حالت عادی بازگشته  و در این حادثه هیچ آسیبی  به کسی نرسیده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
upna