ضربه تاریخ‌ساز: چه کرد این کیمیا خانوم!
ضربه تاریخ‌ساز: چه کرد این کیمیا خانوم!

طرح – کیمیا علیزاده، دختر 18ساله کاروان ایران، طلسم 68ساله را شکست و اولین مدال بانوان ایران در تاریخ المپیک را به‌دست آورد.

طرح – کیمیا علیزاده، دختر 18ساله کاروان ایران، طلسم 68ساله را شکست و اولین مدال بانوان ایران در تاریخ المپیک را به‌دست آورد.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-08-19 11:49:09Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

upna