دانشگاه پیام نور تهران جنوب ، برنده تندیس و لوح تقدیر بهترین نمایش در نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی ایران
دانشگاه پیام نور تهران جنوب ، برنده تندیس و لوح تقدیر بهترین نمایش در نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی ایران

نمایش تشریفات به کارگردانی رامین اکبری در نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی برنده تندیس و لوح تقدیر بهترین نمایش شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، رامین اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب جایزه اول کارگردانی برای نمایش ” بداهه پردازی دعوت” /جشنواره سوره 1385، جایزه اول کارگردانی برای نمایش ” لاتاری” /جشنواره سوره 1387، جایزه اول کارگردانی برای نمایش ” خانه آقای مکس” /جشنواره سوره 1389، جایزه دوم متن برای نمایش ” خانه آقای مکس” /جشنواره سوره 1389، جایزه اول طراحی صحنه برای نمایش “لاتاری” / جشنواره سوره 1389 را در کارنامه هنری خود دارد.
وی درباره نمایش تشریفات می گوید: این نمایش بر اساس یک داستان پست مدرن آمریکایی به نام عضو جدید توسط عرفان غفوری نوشته شده است و در آن روابط میان اعضا یک شرکت شامل رئیس، وکیل، معاون، حسابدار، مامور تحقیقات و مستخدم پرداخته می شود.
وی درباره این اثر می گوید: تشریفات کاملا یک اثر دانشجویی است .موقعی که نمایش دانشچویی برای تولید انتخاب می شود طبیعی است ایده ای در ذهن کارگردان وجود دارد که می خواهد در صحنه آن را تجربه کند و عکس العمل تماشاگر را هم ببیند.

upna