تعداد ناوگان مسافرهوایی فعال ۲۸ درصد افزایش یافت
تعداد ناوگان مسافرهوایی فعال ۲۸ درصد افزایش یافت

متوسط عمر ناوگان هوایی با 12 درصد کاهش به ۲ سال و ۶ ماه رسید وتعداد ناوگان مسافرهوایی فعال نیز ۲۸ درصدی افزایش یافت.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: عملکرد سه ساله این وزارتخانه در حوزه هوایی حکایت از احداث و بهسازی پایانه‌های فرودگاهی به میزان ۵۴ هزارمترمربع و افزایش ۹۱ درصدی پروازهای ترانزیتی از فراز كشور و همچنین افزایش ۲۸ درصدی تعداد ناوگان مسافر هوایی فعال دارد.

به گزارش یوپنا به نقل از خبر آنلاین، در این گزارش مهمترین اقدامات دولت یازدهم طی ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در زمینه هوایی  کاهش ۱۲ درصدی عمر متوسط ناوگان هوایی اعلام شده است. در این گزارش تاکید شده که افزایش ۹۱ درصدی پروازهای ترانزیتی از فراز كشور نیز آمار قابل توجهی است که امید است با انجام نهایی قرارداد خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ به صد درصد سهم هوایی خود در منطقه برسیم.

بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی با هدف توسعه زیرساخت و ظرفیت‌سازی در فرودگاه‌های کشور، احداث و بهسازی پایانه‌های فرودگاهی به میزان ۵۴ هزارمترمربع و هم چنین احداث و بهسازی برج‌های مراقبت پرواز به میزان ۸۵۰۰ مترمربع را در دستور کار قرار داد و  موفق به انجام آن شد.

همزمان با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در فرودگاه‌های کشور با هدف بهبود شاخص‌های هوایی، افزایش توان جابجایی مسافر فرودگاهی به میزان ۸۷ میلیون نفر که حاکی از  افزایش ۴ درصدی  داشت و هم چنین افزایش ۹۱ درصدی پروازهای ترانزیتی از فراز كشور (از ۱۶۵ هزار پرواز به ۳۱۵ هزار پرواز) خبر خوشی بود که نوید بازگشت رونق و فعال شدن فرودگاه‌های کشور را می‌دهد.

در شرایطی که تخصیص اعتبارات دولتی برای انجام پروژه‌ها کاری نشدنی به نظر می‌رسید، از طریق مشارکت بخش خصوصی، تکمیل طرح‌های توسعه‌ای دنبال شد. بر همین اساس علاوه بر اقدام برای فرآیند تامین مالی به روش BOT برای ۱۲ پروژه آزادراهی به طول ۱۵۶۰ كیلومتر و ارزش تقریبی ۱۹۳ هزار میلیارد، پروژه فرودگاه امام خمینی (ره) به ارزش ۶۰ هزار میلیارد ریال شامل انتخاب سرمایه گذار، مذاكره با سرمایه گذار، عقد تفاهم‌نامه همكاری مشترك، اخذ مصوبه هیأت وزیران و مذاكره برای عقد قرارداد مشاركت انجام گرفت.

جدول عملکرد شاخص‌های بخش حمل و نقل در دولت یازدهم

 

رديف عنوان مهم‌ترين برنامه‌ها و اقدامات شاخص واحد ميانگين دوره ۱۳۸۸-۹۱ شش ماه اول ۱۳۹۲ شش ماه دوم ۱۳۹۲ عملكرد سال ۱۳۹۳ عملكرد سال ۱۳۹۴
۱ نوسازی ناوگان حمل و نقل تعداد كل ناوگان هوایی فروند ۲۲۳ ۲۴۴ ۲۵۴ ۲۴۸ ۲۶۸
۲ تعداد كل ناوگان هوایی فعال فروند _ ۱۳۰ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۶۶
۳ تعداد كل صندلی ناوگان هوایی عدد ۳۶۵۷۱ ۴۰۲۱۷ ۴۰۶۶۶ ۴۰۹۹۹ ۴۴۸۸۹
۴ تعداد صندلی فعال  ناوگان هوایی عدد _ ۲۱۹۸۲ ۲۲۰۶۶ ۲۴۶۴۲ ۲۷۶۰۵
۵  ایجاد ظرفیت در فرودگاه‌های كشور جابه‌جایی مسافر داخلی میلیون نفر ۱۶ ۸/۳ ۸/۳ ۱۷/۵ ۲/۱۸
۶ جابه‌جایی مسافر بین‌المللی میلیون نفر ۸ ۴/۳ ۴/۷ ۱۰/۷ ۶/۱۰
۷ تناژ بار داخلی هزار تن ۴۳ ۴/۷ ۶/۳ ۱۰ ۱۰
۸ تناژ بار بین‌المللی هزار تن ۹۲ ۲۴/۲ ۲۷/۸ ۶۲ ۷۷
۹ پرواز داخلی * هزار پرواز ۱۴۶ ۷۶ ۷۶ ۱۵۴ ۱۴۸
۱۰  پرواز بین‌المللی * هزار پرواز ۵۷ ۲۹ ۳۴ ۷۵ ۷۳
۱۱ افزایش تسهیلات عبور ومرور برای حمل و نقل ترانزیت پرواز عبوری هزار پرواز ۱۵۹ ۸۳ ۹۵/۷ ۲۷۳ ۳۱۵
۱۲ توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل متوسط سن ناوگان هوایی سال ۲۲/۸ ۲۲/۴۲ ۲۱/۲۳ ۱۸/۶ ۸/۱۹

 

upna