جدول پایانی مدال های المپیک ریو ۲۰۱۶
جدول پایانی مدال های المپیک ریو ۲۰۱۶

آخرین جدول مدال های المپیک ریو به روز رسانی شد.

به گزارش یوپنا آمریکا با ۱۲۱ مدال در صدر جدول مدال های المپیک ریو جای گرفت،بریتانیا و چین به ترتیب رده ی دوم و سوم جدول را به خود اختصاص دادند.

ایران با ۸ مدال در رده ی ۲۵ جدول مدال های المپیک قرار گرفت.
جدول پایانی مدال های المپیک ریو
2