جدول پایانی مدال های المپیک ریو 2016
جدول پایانی مدال های المپیک ریو 2016

آخرین جدول مدال های المپیک ریو به روز رسانی شد.

به گزارش یوپنا آمریکا با 121 مدال در صدر جدول مدال های المپیک ریو جای گرفت،بریتانیا و چین به ترتیب رده ی دوم و سوم جدول را به خود اختصاص دادند.

ایران با 8 مدال در رده ی 25 جدول مدال های المپیک قرار گرفت.
جدول پایانی مدال های المپیک ریو
2
upna