افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی
افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی

تهران – مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی، روز دوشنبه با استقبال مردم از راهپیمایی عروسک ها، از مقابل تالار وحدت به سمت تئاتر شهر برگزار شد.

تهران – مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی، روز دوشنبه با استقبال مردم از راهپیمایی عروسک ها، از مقابل تالار وحدت به سمت تئاتر شهر برگزار شد.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

منبع: ایرنا

upna