معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه گفت: در خصوص وجود جاسوس در تیم مذاکره کننده تنها شایعه شنیده ام بنابراین باید مراجع مرتبط و پاسخگو بطور رسمی در این خصوص اظهارنظر کنند.

سیدعباس عراقچی روز پنجشنبه در حاشیه برنامه دیدار با فرهیختگان و فعالان سیاسی استان خراسان رضوی در مشهد، در جمع خبرنگاران افزود: نهادهای امنیتی باید مراقبت کنند دشمن از منافذ نفوذ استفاده نکند.
به گزارش یوپنا، وی ادامه داد: تایید و توضیح اینکه جاسوسی دستگیر شده یا نشده بر عهده قوه قضاییه و نهادهای دخیل در این موضوع است، در مقامی نیستم که تایید کنم کسی دستگیر شده و یا نه، در این مورد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی باید اظهارنظر کنند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: اکتفا به شایعات و پخش آنها در این زمینه شکل مناسبی ندارد.

upna